Terapia ręki dla każdego - projekt

W klasie 1a realizowane są dwa ogólnopolskie projekty: „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?” oraz „Terapia ręki dla każdego”. W ramach pierwszego projektu realizujemy serię scenariuszy, związanych z tematyką podstawy programowej do klasy pierwszej, z edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej. Uczniowie trenują pracę indywidualną i w zespole, rozwijają swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Podczas realizacji drugiego projektu usprawniamy i wzmacniamy organizm do prawidłowego rozwoju motoryki małej i sprawnego manipulowania, wykorzystujemy jak najwięcej zabaw, ćwiczeń i aktywności.

przyg. I. Serwach-Żydak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *