Dzień na Olimpie

13 lut 24
Dnia 07.02 w ramach innowacji pedagogicznej, w ten deszczowy i pochmurny dzień zajrzeliśmy do słonecznej Grecji na Olimp. A tam spotkaliśmy kilku Bogów: Herę – królową bogów, jej męża Zeusa – ...

„Główkuję, programuję, drukuję” innowacja informatyczna

28 sty 24
INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z INFORMATYKI pt.: „Główkuję, programuję, drukuję” dla uczniów szkoły podstawowej Innowacja została pomyślana jako międzyoddziałowa z przedmiotu informatyka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są w wymiarze ...

Innowacja z języka angielskiego “Media Literacy & Tech Tools”

22 sty 24
Na zajęcia uczęszczają uczennice z klasy 7b i 7c. Celem innowacji jest doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i świadomego korzystania z mediów. Uczennice pracują głównie metodą projektu. Rezultaty ...

“Odkrywanie przez eksperymentowanie”- innowacja z chemii

12 sty 24
W semestrze zimowym 2023/24 odbywała się innowacja z chemii “Odkrywanie przez eksperymentowanie”. Uczniowie wdrażali się w tajniki pracy laboratoryjnej i poznawali metodę naukową. Wcielali się w rolę naukowców poszukujących odpowiedzi na ...

Innowacja “Nauka demokracji w szkole”

12 sty 24
Inspiracją do wprowadzenia innowacji “Nauka demokracji w szkole” było zaangażowanie uczniów do udziału w życiu szkoły i sprawowania odpowiedzialnych decyzji, które będą weryfikowane przez członków samorządu uczniowskiego. Dużą rolę w trakcie ...

Projekt “Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”

15 gru 23
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Radzymin – Lider Projektu, Ząbki, Marki, Zielonka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, ...

„Historia jest wokół Nas – dziedzictwo kulturowe regionu Mazowsza”

5 lis 23
Głównym celem innowacji programowo-metodyczno-organizacyjnej jest przygotowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy o regionie Mazowsza. Charakter innowacji polega na prowadzeniu zajęć z historii edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego Marek i okolic, przygotowanie uczniów ...

KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI

5 lis 23
Nasza szkoła przystąpiła kolejny raz do projektu „Każdy inny- Wszyscy równi”, mającego na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, a także likwidowanie ...

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

5 lis 23
W roku szkolnym 2023/24 kolejny raz bierzmy udział w projekcie, ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorami ...

Zajęcia lekcyjne w ramach projektu Erasmus+

5 lis 23
Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie Erasmus+, wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami. W edukacji wczesnoszkolnej, odbywały się lekcje, podczas których, uczniowie ćwiczyli i utrwalali poznane na lekcji słownictwo ...