Elżbieta Piszcz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Grażyna Dokurno – wicedyrektor                                                                       Monika Brym – wicedyrektor

Język polski

 • Kamińska Iwona

 • Kosowska Hanna

 • Makówka-Pleta Dominika

 • Wójcik Ewa

Język angielski

 • Bekier Sylwia

 • Jarzynka-Świniarska Natasza

 • Leszczyńska Magdalena

 • Molska Justyna

 • Przetacka Ewa

Język hiszpański

 • Franaszek Zuzanna

Matematyka

 • Dembińska Anna

 • Jasiński Emil

 • Winiarska-Jaroć Karolina

Fizyka

 • Jasiński Emil

Chemia

 • Polkowska-Nowakowska Agnieszka

Biologia

 • Jarzynka-Świniarska Natasza

 • Karsznia-Trusiak Iwona

Geografia

 • Pazio Katarzyna

 • Leszczyńska Magdalena

Historia

 • Czarnota-Myca Katarzyna

 • Sienkiewicz Iwona

Wos

 • Bekier Sylwia

 • Pazio Katarzyna

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Karsznia-Trusiak Iwona

Technika

 • Piętka Mariusz

 • Skłudzka Katarzyna

Plastyka

 • Skłudzka Katarzyna

Informatyka

 • Konowska-Łypian Iwona (strona internetowa)

 • Urlich Małgorzata

 • Winiarska-Jaroć Karolina

Muzyka

 • Piętka Mariusz

Religia

 • ks. Kuźniar Marcin

 • Widuch Kamil

Etyka

 • Nagalska Natalia

 • Wójcik Ewa

Wychowanie fizyczne

 • Grymkowski Robert

 • Makarewicz Damian

 • Piętka Mariusz

 • Poduch Hubert

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Skłudzka Katarzyna

Przyroda

 • Pazio Katarzyna

Przedszkole

 • Łukasiewicz Edyta

 • Kaza Monika

 • Pakieła Katarzyna

 • Sąchocka Katarzyna

 • Żmijewska Izabela

Świetlica

 • Bartosiak Agnieszka

 • Cyran Aneta

 • Grabowska-Nowak Ewelina

 • Grymkowski Robert

 • Milanowska Katarzyna

 • Panecka Ewelina

 • Sokołowska Martyna

 • Tańska Monika

 • Woińska Aleksandra

 • Zień Małgorzata

Biblioteka

 • Bartosiak Agnieszka

 • Jałosińska Elżbieta

Nauczyciele wspomagający

 • Cyran Aneta

 • Jurek Milena

 • Kłos Natalia

 • Karsznia-Trusiak Iwona

 • Matuszewska Magdalena

 • Pawłowska Anna

 • Sienkiewicz Iwona

 • Sokołowska Monika

 • Szóstka Eliza

 • Rydzyńska-Kosuń Edyta

 • Tańska Monika

 • Woźniak Sylwia

Nauczyciele specjaliści

 • Czarnecka Klaudia – terapeuta pedagogiczny

 • Dokurno Grażyna – doradztwo zawodowe

 • Milanowska Katarzyna – pedagog

 • Nowicka Danuta – logopeda

 • Papoń-Grudzień Magdalena – psycholog

 • Rydzyńska-Kosuń Edyta – psycholog

 • Szczepkowska Edyta – terapeuta pedagogiczny

 • Szóstka Eliza – pedagog

 • Zasuwik Grzegorz – psycholog

Edukacja wczesnoszkolna

 • Brym Monika

 • Nagalska Natalia

 • Orłowska-Niedziela Anna

 • Rzeczkowska Aldona

 • Serwach-Żydak Iwona

 • Sokołowska Monika

 • Szymanik Monika

 • Tańska Monika

 • Truskowska Mariola

 • Tyska Emilia

 • Urlich Małgorzata

 • Witkowska Dominika

Zajęcia szachowe

 • Rzeczkowska Aldona

Doradztwo zawodowe

 • Dokurno Grażyna