Zgłoszenia do klas I rok szkolny 2022/2023

Dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2015 roku) będą objęte od 1 września 2022 roku obowiązkiem szkolnym. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 roku.

Lista szkół oraz granice ich obwodów, znajdują się na stronie marki.pl (Granice obwodów szkolnych | Miasto Marki).

Zapisy do świetlicy szkolnej 2022/2023

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 2022/2023