Zgłoszenia do klas I rok szkolny 2023/2024

Dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2016 roku) będą objęte od 1 września 2023 roku obowiązkiem szkolnym. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 roku.

Lista szkół oraz granice ich obwodów, znajdują się na stronie marki.pl (Granice obwodów szkolnych | Miasto Marki).

Druki zgłoszenia do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: 

Z powodu braku wolnych miejsc nie będzie przeprowadzana rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu.

Zapisy do świetlicy szkolnej 2023/2024

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 2023/2024

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 2022/2023