Zgłoszenia do klas I rok szkolny 2024/2025

Od 1 września 2024 roku dzieci urodzone w 2017 roku będą objęte obowiązkiem szkolnym. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są w okresie od 1 do 30 kwietnia 2024 roku.

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do klasy I  do szkoły w obwodzie, której zamieszkuje, wystarczy, że rodzice dziecka dokonają zgłoszenia w tej placówce. Lista szkół oraz granice ich obwodów, znajdują się na stronie marki.pl w zakładce Edukacja.

Druk zgłoszenia do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: 

Do zgłoszenia dziecka należy dołączyć zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zapisy do świetlicy szkolnej 2023/2024

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 2024/2025

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 2023/2024