Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

14.10.2022,

31.10.2022,

02.05.2023, 04-05.05.2023

23-25.05.2023 (egzaminy ósmoklasisty),

09.06.2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023