Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

10.11.2023,

29.04.2024, 30.04.2024,

02.05.2024,

14-16.05.2024 (egzaminy ósmoklasisty),

31.05.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024