Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w składzie: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, logopeda, terapeuci SI, nauczyciele wspomagający zajmuje się organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom naszej szkoły. Pomoc ta obejmuje: obserwacje, prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych. Terapeuci pedagogiczni w naszej szkole oferują szeroki wachlarz zajęć, na których uczniowie w przyjaznej atmosferze mogą odkrywać siebie, uczyć się nowych umiejętności, poznawać techniki uczenia się i szybkiego zapamiętywania oraz doskonalić koncentrację uwagi, nabywać mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie, niwelować trudności edukacyjne i emocjonalne. Zajęcia z logopedii to trening poprawnej wymowy, a także świetna zabawa z wykorzystaniem różnych metod pracy. Terapia SI w nowoczesnej sali jest uwielbianą przez dzieci formą pracy nad sprawnością ruchową i rozwojem zmysłów. Pedagodzy wspomagający integrują pracę w klasie z uczniami ze specjalnymi potrzebami, pomagają rozwijać kompetencje edukacyjne i społeczne. W zaciszu gabinetu pedagoga i psychologa odbywają się rozmowy na przeróżne tematy, uczniowie mogą liczyć na wsparcie i opiekę. Psycholodzy oraz pedagodzy organizują także warsztaty kompetencji społeczno-emocjonalnych poruszające trudne kwestie dla dzieci i młodzieży. Kulisy pracy na zajęciach specjalistycznych oraz warsztatach widać na zdjęciach. 

przyg. K.Czarnecka