Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny składnik rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny oraz uczestniczenie w życiu szkoły to bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki.
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły, a także wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech.

Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505

Rok szkolny 2022/2023

Rada Rodziców:

  • Dorota Karpińska – Przewodnicząca
  • Justyna Ludwiczuk – Z-ca Przewodniczącej
  • Marlena Kuśmierczyk – Skarbnik

Ustalone stawki opłat w ramach Rady Rodziców:

  • Składka podstawowa (90 zł za rok szkolny)
    – wpłata na konto Rady Rodziców z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, RADA RODZICÓW
  • Składka na dodatkowe materiały do świetlicy szkolnej (10 zł miesięcznie)
    – wpłata na konto Rady Rodziców z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, ŚWIETLICA
  • Składka na papier ksero (wpłata jednorazowa 20 zł za rok szkolny)

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i osoby chętne do zaangażowania się w działalność na rzecz dzieci i szkoły.
Jeżeli mają Państwo pomysły, uwagi czy zapytania do naszej działalności zachęcamy do kontaktu poprzez Przewodniczących klas lub poprzez portal librus.pl

Z poważaniem
Dorota Karpińska
Przewodnicząca Rady Rodziców