Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2023/2024 w nowym składzie Prezydium Rady Rodziców:

  • Magdalena Stachura – Przewodnicząca Rady Rodziców (mama Oliwiera z 7c i Basi z 3c)
  • Joanna Kłopotowska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców (mama Leny W. z 3d)
  • Anna Kwećko – Skarbnik (mama Dorotki z 3b)

Naszym zadaniem jest reprezentowanie Państwa podczas współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w naszej szkole. Wspólnie podejmujemy działania, które wspierają nasze dzieci na polu wychowawczym i opiekuńczym oraz wzbogacają działalność dydaktyczną.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy mogą w jakiś sposób wesprzeć nasze działania, mają ciekawy pomysł na działalność na rzecz naszych dzieci lub po prostu chcą podzielić się z nami swoją opinią.

Zachęcamy też do wspierania finansowego naszej działalności, bo wiele można zrobić swoim nakładem czasu i chęci, ale często potrzebne są jeszcze pieniądze. Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców dn. 27.09.2023 r. ustalone zostały kwoty składek:

Ustalone stawki opłat w ramach Rady Rodziców:

  • Składka podstawowa – 90 zł za rok szkolny
  • Składka na papier ksero – 30 zł za rok szkolny
  • Składka na dodatkowe materiały do świetlicy szkolnej – 50 zł za semestr

– wpłata na konto Rady Rodziców z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj wpłaty (Rada Rodziców, papier ksero, świetlica)

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505

Sprawozdanie finansowe z bieżącymi wpływami i wydatkami jest przekazywane na każdym spotkaniu Rady Rodziców przedstawicielom Trójek Klasowych.

Życzymy wielu sukcesów małych i dużych w tym roku szkolnym!

Serdecznie pozdrawiamy,
Magdalena Stachura
Joanna Kłopotowska
Anna Kwećko