Projekt edukacyjny “Dawna wieś – sztuka kurpiowska, czy dzisiaj jest nam potrzebna?”

16 kwi 24
W marcu i na początku kwietnia w świetlicy szkolnej realizowano autorski projekt edukacyjny pt. “Dawna wieś – sztuka kurpiowska, czy dzisiaj jest nam potrzebna?” przeznaczony dla uczniów z klas 1b, 1d. ...

Projekt “Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”

15 gru 23
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Radzymin – Lider Projektu, Ząbki, Marki, Zielonka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, ...

KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI

5 lis 23
Nasza szkoła przystąpiła kolejny raz do projektu „Każdy inny- Wszyscy równi”, mającego na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, a także likwidowanie ...

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

5 lis 23
W roku szkolnym 2023/24 kolejny raz bierzmy udział w projekcie, ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorami ...

Zajęcia lekcyjne w ramach projektu Erasmus+

5 lis 23
Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie Erasmus+, wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami. W edukacji wczesnoszkolnej, odbywały się lekcje, podczas których, uczniowie ćwiczyli i utrwalali poznane na lekcji słownictwo ...

Konferencja edukacyjna “Otwarci na rozwój Erasmus+”

29 paź 23
Za nami konferencja “Otwarci na rozwój Erasmus+”. 24 października uczestnicy mobilności podsumowali projekt nr 2002-1-PL01-KA122-SCH-000073935 finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + w sektorze Edukacji Szkolnej. W projekcie wzięły ...

Konferencja Edukacyjna “Otwarci na rozwój – Erasmus+”

17 paź 23
24 października w godz. 13:30-16:00 w naszej szkole odbędzie się Konferencja Edukacyjna „Otwarci na rozwój – Erasmus+”, która stanowi podsumowanie udziału pracowników szkoły w projekcie Erasmus+. Podczas konferencji uczestnicy mobilności zaprezentują ...

Kreatywna Matematyka

16 paź 23
W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Kreatywna Matematyka. Głównym celem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur ...

Ogólnopolski projekt „Bajki-Pomagajki czyli o magicznej mocy bajkoterapii”

15 paź 23
W roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia w klasach 1-3. Bajki terapeutyczne w przystępny dla dzieci sposób przybliżą tematykę dotyczącą m.in.: rozwijanie wiary we własne siły, poczucie bezpieczeństwa ...

“Klasa w terenie” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

15 paź 23
W roku szkolnym 2023/2024 klasa 2b bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie”. Głównym celem projektu jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” ...