Klasa dwujęzyczna

  • 20 maja – 5 czerwca 2024 r.  termin składania wniosków do klasy dwujęzycznej
  • 6 czerwca 2024 r.  godz. 16.00 test kompetencji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej 

Klasa dwujęzyczna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Markach od roku szkolnego 2017-2018. Oferta przedmiotów nauczanych dwujęzycznie to matematyka, fizyka, geografia, biologia, wos, chemia.

Celem nauczania dwujęzycznego jest zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych, osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.
Język obcy jest wprowadzany stopniowo jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy.

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test sprawdza wiedzę kandydatów z języka angielskiego, odwołuje się również do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w wymiarze 5 godzin tygodniowo, co zdecydowanie pomaga w rzetelnym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Celem klasy dwujęzycznej jest tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej pracy zespołowej oraz zdobywanie wiedzy językowej w praktyce. Przed nami kolejny rok kiedy SP5 pracuje nad językiem angielskim!

 

 

Geografia – przedmiot nauczany dwujęzycznie

Geografia po raz pierwszy w naszej szkole nauczana była dwujęzycznie w roku szkolnym 2018/2019. Od tamtej pory klasy VIII realizują lekcje geografii metodą CLIL. Metoda ta, to zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Dwujęzyczność oznacza, iż lekcje te są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach

Inhope Insafe Training meeting

W dniu 18 kwietnia uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły wzięli czynny udział w wydarzeniu “Inhope Insafe Training meeting” zorganizowanym w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie dla koordynatorów centrów Bezpiecznego Internetu w Europie. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu o panelu doradczym przy Polskim Centrum Programu Safer Internet oraz  bezpieczeństwie w internecie. Każdy mógł podzielić się swoimi refleksjami o tym, jakie wyzwania związane z korzystaniem z internetu

Informacje o klasie dwujęzycznej

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

Wkrótce zaczynamy nabór do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2024/25. Szczegółowe informacje zakładka Szkoła –> klasa dwujęzyczna oraz zakładka Rodzice –> rekrutacja.

Wiedza o społeczeństwie nauczana dwujęzycznie

Od roku szkolnego 2022/2023 kolejnym przedmiotem nauczanym dwujęzycznie w klasie 8 jest wiedza o społeczeństwie. Jest to przedmiot z zakresu edukacji obywatelskiej oraz edukacji z nauk społecznych obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i międzynarodowe. WOS bazuje na wiedzy i umiejętnościach uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii. Podczas nauczania dwujęzycznego wykorzystywana jest metoda CLIL polegająca na zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym.

Wywiad z absolwentem SP5 Marki – Adrianem Boguszewskim

Czy pamiętasz ostatni dzień w naszej szkole? Kiedy to było? Tak, to znaczy nie w szczegółach, bo to było strasznie dawno temu, bo aż 4 lata, w 2019 roku. Trochę czasu minęło, trochę się też rzeczy zadziało, więc nie w szczegółach na pewno, ale pamiętam, że „piątkę” skończyłem – z wyróżnieniem nawet. Czy jest coś, co wspominasz z rozrzewnieniem, kiedy pomyślisz