Klasa dwujęzyczna

PRZYPOMINAMY

5 czerwca kończy się termin składania wniosków do klasy dwujęzycznej

12 czerwca o godz.15.30 odbędzie się test kompetencji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej 

ZAPRASZAMY

 

Klasa dwujęzyczna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Markach od roku szkolnego 2017-2018. Oferta przedmiotów nauczanych dwujęzycznie to matematyka, fizyka, geografia, biologia, wos.

Celem nauczania dwujęzycznego jest zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych, osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.
Język obcy jest wprowadzany stopniowo jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy.

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test sprawdza wiedzę kandydatów z języka angielskiego, odwołuje się również do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w wymiarze 5 godzin tygodniowo, co zdecydowanie pomaga w rzetelnym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Celem klasy dwujęzycznej jest tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej pracy zespołowej oraz zdobywanie wiedzy językowej w praktyce. 2021 to kolejny rok kiedy SP5 pracuje nad językiem!

http://zs2.marki.net.pl/dwujezyczna – informacje z lat 2017-2021

 

Wiedza o społeczeństwie nauczana dwujęzycznie

Od roku szkolnego 2022/2023 kolejnym przedmiotem nauczanym dwujęzycznie w klasie 8 jest wiedza o społeczeństwie. Jest to przedmiot z zakresu edukacji obywatelskiej oraz edukacji z nauk społecznych obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i międzynarodowe. WOS bazuje na wiedzy i umiejętnościach uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii. Podczas nauczania dwujęzycznego wykorzystywana jest metoda CLIL polegająca na zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym.

Wywiad z absolwentem SP5 Marki – Adrianem Boguszewskim

Czy pamiętasz ostatni dzień w naszej szkole? Kiedy to było? Tak, to znaczy nie w szczegółach, bo to było strasznie dawno temu, bo aż 4 lata, w 2019 roku. Trochę czasu minęło, trochę się też rzeczy zadziało, więc nie w szczegółach na pewno, ale pamiętam, że „piątkę” skończyłem – z wyróżnieniem nawet. Czy jest coś, co wspominasz z rozrzewnieniem, kiedy pomyślisz

Biologia nauczana dwujęzycznie

W roku szkolnym 2022/2023 do przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w naszej szkole dołączył kolejny przedmiot – biologia. Podczas zajęć najważniejszym celem jest integracja treści przedmiotowych z językiem obcym oraz kształcenie interdyscyplinarne. Podczas lekcji korzystamy z metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).  Jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które pozwala na używanie języka angielskiego podczas nauki przedmiotu. Język angielski jest wartością dodaną

Lekcje kulturowe

Uczniowie klasy dwujęzycznej 8a chętnie angażują się w najróżniejsze projekty. Jednym z nich są prezentacje i projekty o tematyce kulturowej. Uczniowie zgłębiają informacje o zwyczajach, tradycjach, kuchni, interesujących miejscach i ciekawostkach. Następnie przygotowują samodzielnie quizy dla swoich kolegów. Tematem są kraje anglojęzyczne, zaczynaliśmy od tak oczywistych jak Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia czy Australia. W ostatnim czasie wybraliśmy się

Halloween Party

W piątek 28.10.2022 r. chętni uczniowie z klasy dwujęzycznej 7c i 8a brali udział w Halloween Party. W czasie naszego spotkania: Z całą pewnością uczniowie całkiem sporo już wiedzą o tradycjach i pochodzeniu tak popularnego zwyczaju w krajach anglojęzycznych jak Halloween! przyg. S.Bekier

Warsztaty w klasie dwujęzycznej

25 listopada 2022r. klasa dwujęzyczna 8a wzięła udział w warsztatach “Curiosity UK: cream teas, crop circles, and the Doomsday Book oraz “An Englishman in New York: the UK and the USA” w Warszawie. Zajęcia na temat ciekawostek związanych z Wielką Brytanią i Nowym Yorkiem prowadził native speaker – pasjonat nauki języków oraz muzyk, Leslie Mazur-Park. Prowadzący rozpoczął spotkanie od prezentacji