„Główkuję, programuję, drukuję” innowacja informatyczna

7 gr. 22
INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z INFORMATYKI pt.: „Główkuję, programuję, drukuję” dla uczniów szkoły podstawowej Innowacja została pomyślana jako międzyoddziałowa z przedmiotu informatyka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są w wymiarze ...

Akrobatyka – innowacja

1 czrw. 22

Projekt E-kids learn together (eTwinning)

24 lst. 21
W tym roku szkolnym uczniowie z klasy dwujęzycznej 7a biorą udział w projekcie E-kids learn together w ramach programu eTwinning. Współpracujemy ze szkołami z Armenii, Chorwacji, Francji, Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii, ...

“Od tekstu do druku” – innowacja międzyprzedmiotowa

7 lst. 21
Tytuł innowacji: Od tekstu do drukuAutorki: Dominika Makówka-Pleta, Iwona Konowska-Łypian Innowacja została pomyślana jako innowacja międzyprzedmiotowa i międzyklasowa dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Łączy rozwijanie kompetencji z zakresu języka polskiego oraz ...
Zajęcia z innowacji matematycznej

Akademia gier – innowacja z matematyki

30 prn. 21
Akademia gier to zajęcia podczas których uczniowie kształcą swój umysł i dostrzegają piękno matematyki. Głównym celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz inspirowanie do twórczych działań. Dodatkowo uczniowie nabywają ...

Innowacja pedagogiczna z plastyki i techniki

12 prn. 21
W tym roku szkolnym została wprowadzona innowacja pedagogiczna z plastyki i techniki pt. “Oczami wyobraźni“ podczas której, uczniowie poprzez kontakt ze sztuką mają możliwość rozwijania swoich umiejętności manualnych, wrażliwości, ekspresji twórczej, ...

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

5 prn. 21
W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzona została innowacja z języka angielskiego pod nazwą City Explorers dla uczniów klas piątych. Podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego uczniowie wcielają się w rolę odkrywców miasta ...