Nazwa innowacji – ,,Z kulturą mi do twarzy”;
rodzaj innowacji – metodyczna;
czas trwania innowacji – od 5 października 2023 – do 20 czerwca 2024r.;
uczestnicy – uczniowie klasy 5b i 6a;
prowadząca – Hanna Kosowska.

Współczesna szkoła nie może być tylko miejscem do przekazywania wiedzy, ale powinna także tworzyć warunki do rozwijania własnej aktywności, wprowadzenia na zajęciach takich metod, form pracy, które wyzwolą w uczniu i nauczycielu motywację i pokłady kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego.

Innowacja pedagogiczna ,,Z kulturą mi do twarzy” polega na korelacji języka polskiego z ,,żywą kulturą”,  poprzez wizyty w teatrze, kinie, muzeach, warsztatach kreatywności.

Celem innowacji jest przygotowanie uczniów jako twórców i odbiorców do świadomego odbioru kultury, kształtowanie szacunku do przeszłości, tradycji narodowej, kształtowanie postawy otwartości na inne kultury, wzajemna wymiana doświadczeń i wzbogacanie się różnych kultur europejskich.

przyg. H.Kosowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *