Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie Erasmus+, wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności
w pracy z uczniami.

W edukacji wczesnoszkolnej, odbywały się lekcje, podczas których, uczniowie ćwiczyli i utrwalali poznane na lekcji słownictwo w języku angielskim. W klasie 2b były to nazwy owoców i warzyw oraz nazwy występujących warunków atmosferycznych. W klasie 2c uczniowie wysłuchali bajki pt. „Brzydkie kaczątko” w języku angielskim (”The Ugly Duckling”). Po wysłuchaniu utworu, ćwiczyli znajomość poznanych wyrazów i utrwalali ćwiczeniami, polegającymi na dopasowywaniu słów do obrazków. Na zajęciach z logopedii uczniowie doskonalili wymowę poznanych wyrazów w języku angielskim, korzystając z fragmentów bajki o “Brzydkim kaczątku“.

W ramach integracji międzykulturowej, uczniowie z klasy 5a i 6c wzięli udział w zajęciach: „Skarby mojego dzieciństwa”. Lekcja była treningiem uważności, wyciszenia, tworzyła atmosferę uprzejmości, empatii i zrozumienia doświadczeń innych osób. Uczniowie poznawali wartości kulturowe takie jak, okazanie szacunku dla miejsca, z którego pochodzimy i pielęgnowania tradycji.

W klasie 1a, na lekcji edukacji muzycznej, tworzono instrumenty muzyczne. O efektach swojej pracy uczniowie opowiadali w językach: polskim, ukraińskim i białoruskim. Muzyka łączy kultury – wszyscy uczniowie wspólnie grali na instrumentach i tańczyli do muzyki z wielu krajów Europy.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pozwalają uczniom ćwiczyć znajomość języka angielskiego i przygotować się do sprawdzianów.

Podczas lekcji języka angielskiego nauczyciele wykorzystują narzędzia TiK, dzięki którym lekcje stają się interaktywne i ciekawe. Naukę języka angielskiego nauczyciele doskonalą, dzięki autentycznym nagraniom na You Tube i TedEX, interaktywnym ćwiczeniom oraz quizom (Blooket, Kahoot, Quizizz).

Na języku polskim nauczyciele wykorzystywali język angielski, przyglądając się przekładom wierszy Juliana Tuwima. Podczas zajęć uczniowie pracowali z wierszem pt. „Okulary”. Po wielu zabawach ze słowami ustalili , że bycie tłumaczem poezji to niełatwa rzecz, bo trzeba zachować rytm wiersza, co jest prawdziwa sztuką.

przyg. I.Kamińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *