Od roku szkolnego 2022/2023 kolejnym przedmiotem nauczanym dwujęzycznie w klasie 8 jest wiedza o społeczeństwie. Jest to przedmiot z zakresu edukacji obywatelskiej oraz edukacji z nauk społecznych obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i międzynarodowe. WOS bazuje na wiedzy i umiejętnościach uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii.

Podczas nauczania dwujęzycznego wykorzystywana jest metoda CLIL polegająca na zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym. Założeniem CLIL jest dążenie do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym oraz językiem obcym na porównywalnym poziomie. Na zajęciach materiał realizowany jest w języku polskim i języku angielskim.

Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie nauczanej dwujęzycznie:

  • wykorzystywane są metody aktywizujące, m.in. burza mózgów, odwrócone nauczanie, wystąpienia publiczne;
  • wykorzystywane są materiały autentyczne – filmiki, prezentacje w języku angielskim oraz quizy interaktywne;
  • uczniowie poszerzają zasób słownictwa przewidzianego w podstawie programowej o terminologię w języku angielskim;
  • uczniowie otrzymują karty pracy w języku angielskim dostosowane do podstawy programowej z WOS-u i umiejętności językowych uczniów,
  • uczniowie pracują metodą projektu;
  • uczniowie prowadzą debaty i dyskusje klasowe przygotowując się do wystąpień publicznych;
  • uczniowie dzielą się najnowszymi wiadomościami z kraju i ze świata;
  • uczą się krytycznie korzystać z mediów on-line.

przyg. S. Bekier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *