W marcu i na początku kwietnia w świetlicy szkolnej realizowano autorski projekt edukacyjny pt. “Dawna wieś – sztuka kurpiowska, czy dzisiaj jest nam potrzebna?” przeznaczony dla uczniów z klas 1b, 1d. Założeniem projektu było wzbudzenie zainteresowania uczniów twórczością ludową naszego kraju. 

Zajęcia uwzględniały różne dziedziny sztuki: architekturę ludową, wystrój wnętrz i obejść wiejskich chat, rzemiosło ludowe. Warsztaty pozwalały rozbudzić wiedzę o zabytkach, tradycji kulturowej Polski, wziąć udział w tworzeniu i prezentowaniu własnych prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową.

Celami projektu były: zdobywanie wiedzy na temat wytworów sztuki dawnej oraz wybranych rodzajów rzemiosła ludowego, rozbudzanie zainteresowania etnografią Polski i jej regionalnego zróżnicowania, poznanie tradycji wielkanocnych oraz podstawowych pojęć ze sztuki ludowej. Dodatkowym atutem było rozwijanie plastycznych umiejętności uczniów.

przyg. A. Bartosiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *