Na zajęcia uczęszczają uczennice z klasy 7b i 7c. Celem innowacji jest doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i świadomego korzystania z mediów. Uczennice pracują głównie metodą projektu. Rezultaty ich pracy będą udostępnianie na stronie internetowej szkoły.

Program zajęć obejmuje:

  • Poznanie różnorodnych narzędzi interaktywnych i aplikacji, m.in. Book Creator, Edpuzzle, Pear Deck;
  • Fake news – jak rozpoznawać nieprawdziwe informacje w Internecie;
  • My digital media log – moja aktywność on-line;
  • Adverts – reklamy;
  • Types of media – rodzaje mediów;
  • Fact vs opinion – fakt a opinia;

przyg. S. Bekier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *