Geografia po raz pierwszy w naszej szkole nauczana była dwujęzycznie w roku szkolnym 2018/2019. Od tamtej pory klasy VIII realizują lekcje geografii metodą CLIL. Metoda ta, to zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Dwujęzyczność oznacza, iż lekcje te są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do skali trudności omawianego zagadnienia, ale także do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Wiedzę zdobytą w języku ojczystym uczniowie uzupełniają o bazę leksykalną w języku angielskim. Podczas zajęć czytamy teksty źródłowe, oglądamy geograficzne filmy w języku angielskim, ale też tworzymy projekty. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie potrafili swobodnie wypowiadać się po angielsku na tematy z dziedzin geograficznych. Ciężka praca przynosi efekty.

przyg. M.Leszczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *