Od września do maja klasa 2d realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”. Najważniejsze cele projektu to m.in.:
wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki, wiary we własne możliwości i wrażliwości na piękno. Podczas realizacji projektu uczniowie realizowali wiele różnych zadań. Jednym z nich była możliwość zapoznania się z różnymi technikami malarskimi np. Twall – malowanie linią, podczas zajęć wykonali niesamowite prace wykorzystując jedynie do malowania linie. Kolejne zadanie polegało na „rzuceniu wyzwania” grupie przedszkolnej, następnie
w oparciu o wybrany obraz, obie grupy próbowały namalować swój obraz. Dla dzieci inspiracją był obraz „Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogh’a. Uczniowie malowali również prace nietypowymi pędzlami (m.in. elementami roślin, zabawkami, płatkami, oraz gąbkami). W realizacji zadania „Działamy razem” pomogli nam uczniowie z różnych klas, nauczyciele i pracownicy szkoły, dzięki którym mogliśmy wspólnie malować i stworzyć ciekawe prace. W klasie stworzony był kącik sztuki, w którym znalazło się wiele ciekawych książek z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, do którego w czasie wolnym od zajęć uczniowie chętnie zaglądali. Na koniec odwiedziliśmy bibliotekę szkolną, w której znaleźliśmy bardzo dużo ciekawych książek dotyczących sztuki. Największe zainteresowanie wzbudziły te dotyczące malarstwa V.van Gogh’a, Moneta.

Uczniowie chętnie podejmowali wszystkie wyzwania, powstało wiele oryginalnych i ciekawych prac.

przyg. A. Rzeczkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *