“Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie…zagadek” to nazwa II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego, w którym udział biorą uczniowie w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej. Już niedługo uczniowie klas 1-3 wykonają pierwsze zadanie pod tajemniczą nazwą: “Czy strach ma wielkie oczy?” 

przyg. K. Milanowska