W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w programie Szkoła z Klasą. Grupa składająca się z trzech nauczycielek poznała i zgłębiła innowacyjne metody pracy zaproponowane przez ekspertów i zastosowała je na wybranych zajęciach.

U pani Nataszy Jarzynki-Świniarskiej w klasie dwujęzycznej 7c, na lekcjach biologii uczniowie pracowali metodą odwróconego nauczania. Na przykład, po wprowadzeniu słownictwa w języku angielskim dotyczącym witamin i soli mineralnych, uczniowie samodzielnie dokonali podziału witamin oraz określili skutki ich niedoboru. Ostatnim etapem pracy było przygotowanie i przedstawienie plakatów z produktami zawierającymi określone witaminy z wykorzystaniem gazetek sklepowych.

Z kolei grupa uczniów z klasy 8a pracowała metodą design thinking oraz doskonaliła wystąpienia publiczne. Na przykład, tekst o garderobie królewskiej stał się punktem wyjścia do prezentacji stylu Kate Middleton oraz Księżnej Diany, a następnie dyskusji na temat mundurków szkolnych i zaprojektowaniu idealnego stroju szkolnego.

Z kolei pani Katarzyna Pazio przeprowadziła zajęcia metodą odwróconego nauczania na lekcji geografii z klasami 6. Uczniowie zastanawiali się Dlaczego Islandię możemy nazwać krainą ognia i lodu? Przed lekcją uczniowie i uczennice zapoznali się z informacjami w podręczniku do geografii. Następnie wykonywali krzyżówkę, zapoznali się z prezentacją multimedialną, modelem wnętrza ziemi, filmami i animacjami, a także rozwiązywali łamigłówki interaktywne. Po tej lekcji jako pracę domową otrzymali mapę konturową Islandii w formacie A4. Do wyboru mieli wykonanie: mapy wyrazowej tego państwa lub stworzenie autorskiej mapy najciekawszych miejsc Islandii (z umieszczeniem legendy).

Z kolei pani Sylwia Bekier zastosowała metodę odwróconego nauczania w klasie dwujęzycznej 8a na lekcji WOS-u do tematu Jaka jest rola organizacji pozarządowych? Zadaniem uczniów było wybrać jeden z przedstawionych tematów i zapoznać się z przygotowanymi materiałami samodzielnie w domu. Na lekcji uczniowie rozwiązali samodzielnie lub w parach quizy interaktywne. Następnie pracując w grupach tworzyli plakaty uwzględniające wybrany wcześniej temat (do wyboru w j. polskim i/lub angielskim). Na koniec każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, omówiła temat i przeprowadziła krótki quiz z pytaniami skierowanymi do pozostałych uczniów.

W drugim półroczu uczniowie klasy 8a doskonalili wystąpienia publiczne poprzez udział w debacie oksfordzkiej, której tematem przewodnim był patriotyzm młodych. Uczniowie przygotowywali też prezentacje o krajach anglojęzycznych na lekcje języka angielskiego, a na zajęciach WOS-u m.in. o prawach człowieka i reklamę wybranego produktu.

Zaproponowane metody aktywizujące angażowały uczniów do przygotowania się do zajęć i efektywniejszego zapamiętywania treści programowych. Z całą pewnością będziemy z nich korzystać w przyszłym roku szkolnym!

przyg. S. Bekier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *