W październiku 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. Projekt realizowany jest pod patronatami Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Organizatorem akcji są Fundacja Rosa i Fundacja Seniora we Wrocławiu.

Realizacja projektu odbywa się na lekcjach historii, na zajęciach pozalekcyjnych w ramach pracy SKW oraz na godzinach wychowawczych. Tematyką projektu jest Powstanie Warszawskie.

Pracę nad projektem prowadzimy w trzech etapach, które są ze sobą powiązane i mają na celu edukację patriotyczną całej społeczności szkolnej.

Pierwszy etap to lekcje historii w klasach oraz praca na zajęciach pozalekcyjnych (sekcja SKW) podczas których uczniowie szczegółowo poznają przyczyny, przebieg i skutki Powstania Warszawskiego. Pracują przy użyciu gotowych kart pracy, materiałów audio i video udostępnionych przez organizatora. Podczas tego etapu uczniowie pracują w grupach tworząc metaplany, drzewka decyzyjne, rozważają problemy z którymi musieli borykać się powstańcy w 1944 roku. Poznają również sylwetki osób – powstańców – obecnie żyjących, którzy brali bezpośredni udział w powstaniu.

Drugi etap prac to przeprowadzenie przez uczniów uczestniczących w projekcie lekcji o Powstaniu Warszawskim na godzinach wychowawczych, w wybranych klasach edukacji wczesnoszkolnej i klasach 4-8 SP. Lekcje prowadzone są razem z nauczycielem historii p. Iwoną Sienkiewicz-Drewa.

Trzeci etap projektu to przygotowanie indywidualnych życzeń w formie kartki dla uczestnika Powstania Warszawskiego, które wyślemy do Fundacji Seniora we Wrocławiu by trafiły bezpośrednio do rąk powstańca.

Efektem naszej pracy kończącej projekt (30 listopada) będzie gazetka szkolna oraz sprawozdanie z projektu dla Fundacji Seniora.

przyg. I.Sienkiewicz-Drewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *