Tytuł innowacji: Od tekstu do druku
Autorki: Dominika Makówka-Pleta, Iwona Konowska-Łypian
Innowacja została pomyślana jako innowacja międzyprzedmiotowa i międzyklasowa dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Łączy rozwijanie kompetencji z zakresu języka polskiego oraz informatyki.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w trybie naprzemiennym – część polonistyczna i informatyczna, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (14.35 – 16.05).
Pomysł na innowację miał związek z przygotowaniami do obchodów stulecia szkoły. Dlatego uczniowie uczą się pisać proste teksty, które mogą być wykorzystane na stronie internetowej szkoły w zakładce: 100-lecie szkoły. Są to, m.in. wywiady, zaproszenia, życzenia, gratulacje. Na zajęciach informatycznych uczą się formatować napisane w części polonistycznej teksty, tworzyć własne gify, dyplomy, obrabiać zdjęcia. Zakładka stała się aktywna 28 maja br., czyli pierwszego dnia rozpoczęcia oficjalnych obchodów jubileuszu stulecia szkoły.
Dzięki innowacji zawiązała się grupa uczniów, która nazwała się Uczniowskie Biuro Wczasowa 5 i mocno współpracuje przy pisaniu tekstów tworzonych jako teksty wspólne. To ważne, ponieważ dzieci poczuły satysfakcję z tego, że angażują się w życie szkoły.
Główną formą pracy są ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczniów po omówieniu konkretnego zagadnienia (np. budowa każdej z form wypowiedzi) i stworzeniu w grupie tekstu wzorcowego.

przyg. D.Makówka-Pleta
I.Konowska-Łypian

Patryk Smółka

Uczniowskie Biuro Wczasowa 5

W przygotowania do obchodów stulecia szkoły włączyła się grupa uczniów, która nazwała się: Uczniowskie Biuro Wczasowa 5. W warunkach nauki on-line powstanie takiej supergrupy wcale nie było łatwe (Bo komu by się chciało siedzieć dłużej na szkolnych on-line’ach – jak powiedział jeden z uczniów). A tymczasem IM się chciało!
Kwaterą główną tej grupy były własne pokoje, z których łączyli się co środę punktualnie o 14.30 na innowację informatyczno-polonistyczną zatytułowaną Od tekstu do druku.
Przedstawiamy grupę zapalonych entuzjastów szkoły, którzy pisali życzenia, gratulacje, zaproszenia, ogłoszenia i informacje, by ostrzyć pióra i przygotowywać warsztat na obchody stulecia Naszej Szkoły.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkim z Uczniowskiego Biura Wczasowa 5. Innych chętnych zapraszamy na zajęcia od września.
Dominika Makówka-Pleta
Iwona Konowska-Łypian
Uczniowskie Biuro Wczasowa 5skład w roku szkolnym 2021/2022:
  • Filip Czochrowski
  • Tomasz Czochrowski
  • Oliwier Stachura
  • Patryk Smółka
  • Maria Leleń
  • Gabriela Boguszewska
  • Karol Werelich
Uczniowskie Biuro Wczasowa 5 – skład w roku szkolnym 2020/2021:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *