“Ludzie listy piszą zwykłe, polecone…”

Któż nie widział pędzącego po ulicy pana z wielką torbą, przewieszoną przez ramię. Warto czasem napisać krótki list lub przesłać kartkę na święta. W naszym przedszkolu staramy się kultywować te obyczaje i przypominamy tradycję jaką pamiętamy z dzieciństwa.
Dlatego też, właśnie obchody Dnia Poczty i Listonosza znalazły się w kalendarzu naszych imprez. Dzieci nauczyły się jak poprawnie zaadresować pocztówki oraz gdzie przykleić znaczek. Poznały drogę, jaką przebywa list od wysłania do doręczenia. 

przy. M. Kaza

Dzień Poczty
Dzień Poczty