Innowacja "Proste plecy"

W tym roku szkolnym została wprowadzona innowacja pedagogiczna z gimnastyki korekcyjnej pt. „Proste plecy to zdrowe plecy”. Istotą innowacji jest przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych oraz przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej poprzez gry i zabawy ruchowe. Z roku na rok problem wad postawy nasila się, powodem jest rozwijająca się komputeryzacja i komunikacja medialna oraz brak wspólnego czasu dzieci i rodziców na rozwijanie potrzeb ruchowych dziecka. Długie przesiadywanie ograniczające ruch, szkodliwie oddziałuje na układ nerwowy, kostny, krążenia – jest przyczyną wielu nieprawidłowości w zachowaniu się i rozwoju psychomotorycznym dziecka. Programem objęte są dwie grupy przedszkolne. Uwzględnione w nim gry i zabawy nie tylko mają za zadanie ukształtowanie fizyczne dziecka, ale również mają pomagać w utożsamianiu się z grupą oraz mają rozwijać osobowość dziecka i twórczy jego charakter.

przyg. D. Makarewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *