W roku szkolnym 2022/2023 do przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w naszej szkole dołączył kolejny przedmiot – biologia.

Podczas zajęć najważniejszym celem jest integracja treści przedmiotowych z językiem obcym oraz kształcenie interdyscyplinarne. Podczas lekcji korzystamy z metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).  Jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które pozwala na używanie języka angielskiego podczas nauki przedmiotu. Język angielski jest wartością dodaną każdych zajęć z biologii.

Na naszych zajęciach z biologii prowadzonych dwujęzycznie:

  • poszerzamy zakres terminologii biologicznej w języku obcym,
  • korzystamy i tworzymy słowniczki ze słownictwem fachowym,
  • wykorzystujemy karty pracy w języku angielskim dostosowane do podstawy programowej z biologii i umiejętności językowych uczniów,
  • pracujemy w parach i grupach, wykorzystujemy informacje pochodzące ze źródeł anglojęzycznych,
  • tworzymy pomoce edukacyjne w języku angielskim,
  • rozwiązujemy problemy istotne dla przedmiotów ścisłych w języku obcym – interpretujemy wyniki, analizujemy schematy, formułujemy wnioski.

przyg. N. Jarzynka-Świniarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *