W tym roku po raz kolejny Gmina Marki zorganizuje dla Państwa dzieci zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wakacji w formie półkolonii w następujących terminach:

1) SP4 26 czerwca – 7 lipca;

2) SP3 10 lipca – 14 lipca;

3) SP5 17 lipca – 28 lipca;

4) SP2 31 lipca – 11 sierpnia.

Oferta półkolonii dotyczy uczniów klas I-VIII, uczęszczających do danej szkoły.

Opłaty za korzystanie z półkolonii za jeden tydzień: – 250 zł opłata stała; – 40 zł obiady.

W ramach opłaty stałej szkoła zapewni opiekę, realizację programu profilaktycznego oraz udział w zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych.

Szkoła zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli w godz. 6.30 – 17.30.

Zapisy będą odbywały się w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko poprzez złożenie odpowiedniego formularza w dniach 6-12 czerwca 2023 roku.

Proszę pamiętać o regulowaniu opłaty w odpowiednich terminach. Nie uiszczenie opłaty w terminie skreśla dziecko z listy uczestników.

Formularze będą dostępne na stronach internetowych szkół oraz w wersji papierowej w sekretariacie.

Aby zapisać dziecko rodzic musi wypełnić i podpisać:

  • Informacje organizacyjne;
  • Kartę kwalifikacyjną;
  • RODO;
  • Informacje dodatkowe;
  • Informacje o wyjściu ze szkoły;
  • Zgoda na zajęcia na basenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *