W tym roku szkolnym uczniowie z klasy dwujęzycznej 7a biorą udział w projekcie E-kids learn together w ramach programu eTwinning. Współpracujemy ze szkołami z Armenii, Chorwacji, Francji, Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Turcji, Włoch oraz Macedonii.

Celem projektu jest poznanie kultur innych krajów europejskich, krzewienie tolerancji wobec odmienności, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji miękkich, poznanie uczniów z innych szkół, współpraca w zespole, doskonalenie kompetencji informatycznych, ale przede wszystkim doskonalenie umiejętności językowych.

W ramach projektu na zajęciach z innowacji uczniowie wykonują różne zadania w języku angielskim:

1. Stworzenie logo projektu – X 2021r.;

2. Prezentacja oraz quizy interaktywne:

  • Celebrations in my country – XI/XII 2021r.;
  • Landmarks of my country – I/II 2022r.;
  • Natural beauties and wildlife in my country – III/IV 2022r.;
  • Famous people from my country – V/VI 2022r.

3. Informacja o szkołach biorących udział w projekcie – Padlet😊

Poniżej przedstawiamy efekty pierwszego zadania – logo projektu stworzone przez uczniów.

Opiekun projektu: Sylwia Bekier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *