W dniach od 11 października do 8 listopada nasz przyszkolny parking zmienił się w Miasteczko Ruchu Drogowego. Było prawdziwe rondo, przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, oznakowana jezdnia, znaki poziome, pionowe, drogi dwukierunkowe oraz przejazd kolejowy z zaporami.

Miasteczko Ruchu Drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze. Celem miasteczka jest podniesienie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczniowie klas 1-3 pod czujnym okiem Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pana Pawła Paczka mogły uczyć się zasad ruchu drogowego w praktyce. Dziękujemy za wizytę w naszej szkole. Mamy nadzieję, że zajęcia przyczynią się do odpowiedzialnego zachowania się naszych uczniów jako uczestników ruchu drogowego.

przyg. M. Brym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *