W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Kreatywna Matematyka.

Głównym celem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. Zadania realizowane podczas projektu rozbudzą w uczniach zarówno kreatywność oraz twórcze myślenie, jak i zwrócą uwagę na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym. Dodatkowym aspektem korzyści płynących z udziału w projekcie jest aktywizacja i integracja grupy, a także kształtowanie samooceny uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Projekt składa się z ośmiu modułów, np. Matematyka w przyrodzie, Matematyka wokół nas, Geometria ukryta w zabawie, Matematyczne układanki, Sensoryczna matematyka itp. Organizator przygotowuje po dwie propozycje zadań do wykonania z każdego modułu. Nauczyciel realizuje propozycje na zajęcia zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc.

Przyg. E. Panecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *