Głównym celem innowacji programowo-metodyczno-organizacyjnej jest przygotowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy o regionie Mazowsza. Charakter innowacji polega na prowadzeniu zajęć z historii edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego Marek i okolic, przygotowanie uczniów do obcowania z kulturą “małej ojczyzny”.

Innowacja adresowana jest do uczniów  klas 4-8. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: poniedziałek i środa na 7 godzinie lekcyjnej.

przyg. I.Sienkiewicz-Drewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *