W tym roku po raz kolejny Gmina Marki organizuje dla dzieci zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie ferii zimowych w formie półkolonii.

Oferta półkolonii dotyczy uczniów klas I-VIII, uczęszczających do danej szkoły.

Opłaty za korzystanie z półkolonii za jeden tydzień: 250 zł opłata stała; 40 zł obiady. Wpłaty za wyżywienie oraz opłatę stałą należy uiszczać w terminach: od 2 do 5 stycznia 2024 roku (proszę nie dokonywać wpłat przed 1 stycznia).

W ramach opłaty stałej szkoła zapewni opiekę, realizację programu profilaktycznego oraz udział w zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych. Szkoła zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli w godz. 6.30 – 17.30. Istnieje możliwość zapisu na jeden lub dwa tygodniowe turnusy półkolonii.

Zapisy będą odbywały się w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko poprzez złożenie odpowiedniego formularza w dniach 18-21 grudnia 2023 roku.

Formularze w wersji papierowej dostępne w sekretariacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *