Są miejsca i ludzie, którzy żyją w naszej pamięci. Może to być wspomnienie o ulubionym nauczycielu, szkolnej przyjaźni, pierwszej ocenie. Ta przeszłość towarzyszy nam w życiu. Tadeusz Kotarbiński powiedział, że „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią naszej teraźniejszości”.

Mogliśmy się przekonać o tym 3 czerwca, w dniu uroczystego podsumowania obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach. Rok szkolny 2021-2022, to rok, w którym obchodzimy 100-lecie Jej istnienia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki, Wicekurator Oświaty Krzysztof Wiśniewski
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, kierownik Wydziału Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Emilia Oleksiak,
 • Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych,
 • Zastępca Burmistrza Miasta Marki, absolwent SP5 i wieloletni przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Pietrucha,
 • Przewodnicząca Rady Miasta Marki – Agnieszka Lużyńska,
 • Przedstawiciel Starosty Powiatu Wołomińskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji i Komunikacji Hanna Skrzypczak,
 • Radny powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich,
 • Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów Ks. Dariusz Wilk,
 • Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli Ks. Adam Żurad,
 • Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Michalina Jankowska,
 • Byli dyrektorzy szkoły: Alicja Malinowska, Elżbieta Kwiatkowska, Grażyna Podwysocka oraz byli nauczyciele i pracownicy,
 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
 • Dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, firm i stowarzyszeń,
 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,
 • Członkowie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły: Adam Kopczyński, Tadeusz Sienkiewicz, Leszek Nerło,
 • Przedstawiciele Rady Rodziców wraz z jej przewodniczącą Dorotą Karpińską,
 • Absolwenci i mieszkańcy Marek,
 • Osoby współpracujące z naszą szkołą.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła gospodarz, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Markach Elżbieta Piszcz mówiła, że „(…) Jubileusz to wspaniała okazja do powrotu pamięcią do tego co już minęło. Dla nauczycieli to czas refleksji i podsumowania swojej pracy zawodowej. Dla absolwentów okazja do odświeżenia wspomnień o swojej młodości, kolegach, nauczycielach z dawnych lat, a dla obecnych uczniów to historia szkoły, do której chodzą wpleciona w losy naszego kraju. Nasza historia tak jak historia naszej ojczyzny ma różne okresy – czasy rozwoju i radości, jak też trudności i zawirowań” (…).

Następnie przemawiali zaproszeni goście, w ciepłych słowach pogratulowali 100-latce jubileuszu, życzyli wielu kolejnych sukcesów, na ręce Dyrektora przekazali listy gratulacyjne, upominki, kwiaty, w czasie wystąpień nie obyło się bez wspomnień, emocji i wzruszeń.

Szkoła otrzymała list od Ministra Edukacji i Nauki, w którym podkreśla on wkład Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach w rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów, prowadzenie innowacyjnych działań, uczestnictwo w prestiżowych projektach o międzynarodowym zasięgu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Szkołę Dyplomem Uznania z podziękowaniem za „pełną zaangażowania działalność na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży oraz cenny wkład w rozwój edukacji na Mazowszu” oraz grupę jej Pracowników wraz z Dyrektorem szkoły z podziękowaniem za „efektywną pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki”.

Burmistrz Miasta Marki w swoim liście z gratulacjami, odnosząc się do dorobku szkoły, przywołał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Podkreślił, że „mury placówki opuściły tysiące absolwentów, którzy kształtowali i kształtują przyszłość naszego miasta oraz naszego kraju”.

Historię tej Szkoły tworzyli ludzie, którzy często w jej murach pozostawiali „cząstkę siebie”, tak podniosła uroczystość była dobrą okazją na podziękowanie wszystkim, którzy wspierali, wspierają „Piątkę” swoimi decyzjami, działaniami, życzliwym słowem. Przedstawiciele władz, byli dyrektorzy, wicedyrektorzy, byli i obecni wieloletni pracownicy otrzymali w ramach podziękowań pamiątkowe medale wydane przez szkołę z okazji jubileuszu.

Po części oficjalnej przyszła pora na koncert przygotowany i wykonany przez uczniów, nauczycieli i absolwentów pt.: „Blisko domu. Blisko serca. Sto lat Szkoły Podstawowej w Markach”. Aktorzy dali nam możliwość podróży przez dziesięciolecia historii Szkoły powiązanej z historią naszego kraju. Była to dla wielu chwila powrotu do beztroskich lat dzieciństwa lub czasów realizacji zawodowych planów, czasów minionych, które pozostają w naszych sercach i naszej pamięci. Uroczystość zakończył Polonez w wykonaniu uczniów tańczących w strojach historycznych oraz brawurowo zaśpiewany utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

W ciągu całego roku szkolnego zrealizowaliśmy wiele projektów i podjęliśmy różnorodne działania, których celem było wspólne świętowanie 100-lecia Szkoły. Wszystko to, by uczcić pamięć o tych, którzy na przestrzeni wieku angażowali się w budowę Naszej Szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w projekty, działania mające uświetnić obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach Serdecznie dziękujemy, a szacownej Jubilatce życzymy kolejnych pokoleń pracowitych, mądrych, ciekawych świata uczniów, nauczycieli z pasją, grona przyjaciół, którzy będą cieszyć się z Jej sukcesów i dadzą wsparcie w trudnych chwilach.

przyg. G.Dokurno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *