„O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,

Kardynale Stefanie Wyszyński.

Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,

Módl się za nami i prowadź do świętości”.

Kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wielki Polak – prawdziwy wzór wierności Ewangelii oraz niekwestionowany autorytet. Często powtarzane przez kard. Wyszyńskiego wskazania: “Kto nienawidzi, ten już przegrał”, “Od siebie trzeba wymagać najwięcej” oraz “Ludzie mówią – «czas to pieniądz». Ja mówię inaczej – «czas to miłość»” są zawsze aktualne.

W dniach 13-17 września 2021 roku społeczność szkolna upamiętniła beatyfikację Patrona, którego droga do świętości jest wielką inspiracją. Uczniowie na lekcjach religii wykonali hasła z nauczania Prymasa Tysiąclecia. Na holu szkolnym powstała wystawa prac, którą można zobaczyć w poniższej prezentacji.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałami interaktywnymi.

przyg. E.Szczepkowska

Błogosławiony Prymas Tysiąclecia

Prezentacja prac uczniów z okazji beatyfikacji Patrona

przyg. E.Szczepkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *