TIMSS 2023 logo

15 maja uczniowie dwóch klas czwartych wzięli udział w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych). W badaniu uczestniczyło 150 szkół podstawowych z całej Polski.  

Organizowane jest od 1995 roku. Przeprowadzane jest co cztery lata. Organizuje je Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie. W ostatniej edycji badania w 2019 r. wzięli udział uczniowie z 58 krajów świata, łącznie ponad 300 tys. czwartoklasistów z 11 tys. szkół.
W badaniu TIMSS sprawdzany jest poziom wiadomości i umiejętności z dwóch dziedzin: matematyki i przyrody oraz umiejętność rozwiązywania problemów. W najnowszej edycji badania uczniowie po raz pierwszy rozwiązywali zadania na komputerach. 

Ogłoszenie wyników badania planowane jest na listopad/grudzień 2024 roku. Prezentacja wyników jest organizowana przez IEA – w tym samym czasie na całym świecie upublicznia się wyniki uzyskane przez uczniów wszystkich krajów biorących udział w badaniu.  

przyg. G. Dokurno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *