Spotkanie z Małżonką Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agatą Kornhauser-Duda

Środa 29 marca była w naszej szkole czasem wirtualnej podróży po Polsce i Europie w ramach prezentacji dwóch ogólnopolskich projektów: „Piękna Nasza Polska Cała” i „Europa i Ja”. Pierwszy realizowany przez dzieci z przedszkola, drugi uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W podróży towarzyszył nam niezwykły gość Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda, w spotkaniu uczestniczył także gospodarz miasta Jacek Orych.

Dyrektor szkoły, Elżbieta Piszcz powitała Pierwszą Damę i zaprosiła wszystkich na wspólną wędrówkę. Występ rozpoczął się piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Potem przedszkolaki z wielkim wdziękiem i zaangażowaniem zatańczyły krakowiaka i poloneza, dwa polskie tańce narodowe. Trud przygotowań się opłacił młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnym punktem programu była inscenizacja w wykonaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowali oni podróż po wybranych krajach Europy. Dzieci pokazały niektóre charakterystyczne miejsca dla danego kraju, zachwalały kuchnię, pokazały bohaterów swoich lektur, m.in. Pippi Langstrumpf czy Harrego Pottera. Uczniowie zatańczyli również tańce pochodzące z Włoch i Hiszpanii. Występom z zainteresowaniem przypatrywała się Pani Prezydentowa.

Po występach młodych artystów przyszedł czas na spotkanie z Pierwszą Damą. Przeprowadziła ona ciekawą lekcję geografii, pełną niecodziennych informacji i zagadek (np. jakie jest największe i najmniejsze państwo Europy, w którym  kraju obowiązują aż cztery języki urzędowe oraz gdzie poza Polską mieszka najwięcej Polaków). Opowiadała dzieciom o wybranych krajach, które odwiedziła, niecodziennych zwyczajach i regionalnych potrawach. Był też czas na zadawanie pytań, a było ich bardzo wiele. Dzieci pytały Panią Prezydentową o ciekawe miejsca, w których była, pierwszy wyjazd za granicę, środek transportu, który preferuje, naukę języków obcych i ulubione potrawy. Na zakończenie spotkania z dziećmi Pani Prezydentowa będąca doświadczonym pedagogiem podsumowała najważniejsze informacje, doceniła wiedzę i starania uczniów oraz ich ciekawość świata. Pogratulowała gronu pedagogicznemu umiejętności przekazywania wiedzy i zaangażowania w realizację projektów.

Ostatnią częścią wizyty Pani Agaty Kornhauser-Duda było spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i burmistrzem Marek. Rozmawiano o aktualnej sytuacji w szkole, osiągnieciach i trudnościach. Pierwsza Dama zainteresowała się klasą dwujęzyczną funkcjonującą w szkole, stwierdziła, że nauka w takiej klasie daje młodym ludziom duże możliwości dalszego rozwoju. W rozmowie poruszono tematy dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz sytuacji w szkole po pandemii.  Burmistrz Marek opowiedział o rozwoju miasta, ciągle rosnących potrzebach w zakresie infrastruktury szkolno – przedszkolnej oraz współpracy ze szkołą. Na koniec spotkania Pani Prezydentowa pogratulowała, jeszcze raz, wspaniałych uczniów, pochwaliła dzieci za ich otwartość i dużą wiedzę na temat świata. Doceniła osiągnięcia szkoły, zachęcała do realizacji kolejnych projektów, z uznaniem odniosła się do podnoszenia kwalifikacje przez kadrę pedagogiczną, w tym poprzez udział w programie Erasmus+. Pierwsza Dama zaproponowała spotkania z uczniami w Pałacu Prezydenckim oraz możliwość uczestniczenia w akcji “Bezpieczne wakacje w Pałacu Prezydenckim”.

Wizyta w szkole i przedszkolu w Markach – link do materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Wizyta w szkole i przedszkolu w Markach \ Małżonka Prezydenta \ Aktywność \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej